Nordens - AniCura

advertisement
hälsa
Nordens
FÖRSTA
OCT
INOM DJURSJUKVÅRDEN
O
TEXT: ANNA PERSSON FOTO: ANICURA
ptical Coherence Tomography (OCT) är en relativt ny
teknik som påminner om ultraljudsteknik. Ljus riktas
in i ögat och reflekteras mot olika strukturer, för att sedan
återvända till apparaten. De reflekterade ljusstrålarna gör det
möjligt att studera ögats mycket små strukturer. Tekniken har
revolutionerat diagnostiken av ögonsjukdomar hos människor
och nyligen har det första OCT-instrumentet för veterinärmedicin installerats på AniCura Albano i Stockholm.
Användning av OCT kommer att innebära möjlighet till noggrannare undersökningar och säkrare diagnoser, samt mer detaljerad och förbättrad uppföljning av patienter under behandling.
Titti Sjödahl-Essén, specialist på ögonsjukdom hos hund och
katt vid Anicura Albano, berättar:
– OCT:n ger en fantastisk möjlighet att undersöka ögonen på
våra patienter, inte minst de med ärftliga näthinnesjukdomar.
Det unika med apparaten är att den kan få ut ett tvärsnitt av
näthinnan och vi kan därmed bedöma i vilket lager av näthinnan förändringen finns, samt vilken utbredning den har. En
ovärderlig information som vi tidigare endast kunnat få fram
vid obduktion.
En undersökning med OCT tar ungefär 20 minuter och är
smärtfri för patienten. De flesta djur behöver en lugnande spruta
för att kunna ligga helt still under undersökningen.
OCT-instrumentet har inhandlats med ekonomiskt stöd
från Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm, en av AniCuras
delägare. n
KORT OM ÖGONSJUKDOM HOS HUND
Tecken på smärta från ögonen ska alltid betraktas som akut och det är viktigt att snabbt uppsöka veterinär.
Nedan presenteras några vanliga ögonproblem som beskrivs närmare på www.anicura.se
Ögoninflammation hos unga hundar (follukulit)
Unga hundars ögon har ett immunsystem som inte är helt färdigutvecklat, vilket kan ge en överreaktion på smuts, damm och
vind. Bindhinnan blir röd och hunden kan kisa eller klia mot
ögonen. Behandlingen består av rengöring och smörjande, skyddande ögondroppar. I vissa fall behövs receptbelagda preparat.
s
k
u
r
B
Pigmentös keratit (corneal melanosis)
Pigment växer i hornhinnan som svar på en kronisk retning eller
ett otillräckligt skydd för hornhinnan, vilket framför allt drabbar hundar med korta nosar och utstående ögon. Hornhinnans
känsel är ofta nedsatt vilket gör att de inte alltid visar att de har
ont. Behandlingen sker med smörjande, skyddande ögondroppar eventuellt i kombination med antiinflammatorisk medicin.
Det finns även operationsmetoder.
tion eller en hornhinnedefekt, och är mycket smärtsamt. Det
vanligaste symptomet är att hunden kniper med ögat, eller att
det rinner och kliar. I en del fall kan såret anas som en gråaktig
skugga. Hornhinnesår behandlas med lokal antibiotika, tårersättning och eventuellt ögondroppar för att motverka inflammation och smärtlindrande behandling. Ett djupt hornhinnesår
kräver kirurgisk behandling.
HUNDEN
Tårarnas kvalitet
Tårar består av vatten, slem och fett i en bestämd koncentration
och har till uppgift att fukta och skydda ögat mot smuts och
bakterier. Om tårvätskans sammansättning rubbas blir ögat irriterat. Andra faktorer som kan orsaka problem är den yttre
miljön (torr luft, blåst, damm, rök), åldrande, hormonella förändringar, autoimmuna sjukdomar och medicinering. Smörjande och fuktande ögondroppar kan lindra besvären.
Sår i hornhinnan
Sår på hornhinnan kan uppkomma till följd av skada, infek-
40
Grå starr (katarakt)
Sjukdomen kan vara ärftlig eller uppträda till följd av annan
ögonsjukdom eller trauma. Ofta ses katarakt hos äldre individer, men vid den ärftliga formen kan symtom uppkomma tidigt.
Den drabbade linsen kan se gråvit ut och ju mer utbredda förändringarna är desto mer påverkas synen. Vid behandling avlägsnas den sjuka linsen och byts ut mot en ny, konstgjord lins.
Grön starr (glaukom)
Grön starr medför ett högt tryck i ögat, vilket gör att pupillen
förstoras och inte längre drar ihop sig i ljus. Det är ett smärtsamt
tillstånd och hunden måste snabbt till veterinär, då det annars
finns risk att hunden blir blind. Även grön starr kan vara ärftlig.
Progressiv retinal atrofi/PRA
PRA är en ärftlig näthinnesjukdom som förekommer hos ett
stort antal hundraser. Sjukdomen gör att näthinnan förtvinar
och hunden får svårt att se. I dag finns inget effektivt botemedel
och PRA leder alltid till blindhet.
Download