• AniCura informerar
Sid 1/2
Våra bästa valpråd
Grattis till den nya familjemedlemmen! Vi vill passa
på att ge några enkla råd för att hunden ska få en så
bra start som möjligt.
Vaccination
Det rekommenderas att valpen får sin första vaccination när den är åtta veckor gammal. Detta har oftast
uppfödaren sett till. De nästkommande vaccinationerna bör ges vid ca tolv veckors ålder och vid ett års
ålder. Därefter bör hunden vaccineras årligen mot
kennelhosta, och som minst vart tredje år mot de
allvarliga smittorna valpsjuka, parvovirus och smittsam
leverinflammation (HCC). Passa gärna på att göra en
hälsokontroll samtidigt.
Vill du ta med hunden utomlands ska den dessutom
enligt lag vara vaccinerad mot rabies (resor mellan
Sverige och Norge undantagna) och vara ID-märkt och
ha ett så kallat EU-pass (detta gäller även vid Norgeresa). Hunden ska vaccineras senast tre veckor före
avresa och ska vara minst tolv veckor gammal när den
vaccineras. Då en del länder kan ha strängare lagstiftning är det dock alltid en bra idé att kontakta ambassaden för det land du ska resa till i god tid före avresa.
Avmaskning
Alla valpar bör avmaskas upprepade gånger under de
första levnadsmånaderna. Detta eftersom valpar är
känsligare och har svagare immunförsvar än vuxna
hundar och eftersom de löper stor risk att smittas av
olika parasiter. Beroende på vilket avmaskningsmedel
uppfödaren väljer kan intervallen mellan avmasknings-
www.anicura.se
tillfällena variera. I en del fall kan du som nybliven
hundägare behöva utföra den sista avmaskningen.
Vuxna hundar behöver som regel inte avmaskas,
om man inte påvisat parasiter i avföringsprov. Detta
eftersom vuxna hundar normalt har ett tillräckligt
gott immunförsvar för att själva kunna hantera en
eventuell parasitsmitta. Eftersom maskar och andra
parasiter har mycket lätt för att bli motståndskraftiga
(resistenta) avråder vi från rutinmässig avmaskning
av vuxna hundar. Om man misstänker att hunden har
maskinfektion bör man göra en avföringsanalys hos
sin veterinär eller med hjälp av särskilda provtagningskit som finns att köpa på apoteket.
ID-märkning
Alla hundar i Sverige ska vara ID-märkta och registrerade i Jordbruksverkets register. Hundar märks med
ett chip under huden mellan skulderbladen eller eventuellt med en tatuering i örat (detta är dock inte giltigt
• AniCura informerar
för hundar som ska resa till andra EU-länder). Vanligtvis är de redan ID-märkta när de lämnar uppfödaren,
men du får själv anmäla ditt ägarskap och hundens
identitet till Jordbruksverket. ID-märkning utförs av
veterinär.
Sid 2/2
ibland annat Alvedon och Panodil), ibuprofen (ingår
i exempelvis Ipren) samt andra läkemedel, choklad,
kylarvätska (glykol), råttgift, insektsmedel, vindruvor
och russin, lök, avocado, sötningsmedlet xylitol, en
del växter och blommor (liljor, rhododendron, idegran
med mer).
Unghundskontroll
Det är en bra idé att få en hälsokoll av hunden vid 6 – 8
månaders ålder. Vid en sådan undersökning kan du
få råd kring tillväxt och tandväxling, så att eventuella
avvikelser kan avhjälpas i tid.
Tandhälsa
De flesta hundar har tappat sina mjölktänder vid ca
sex månaders ålder. Om inte tänderna växlas som
de ska kan hunden få en dubbel uppsättning tänder,
vilket stör bettets utveckling och kan behöva åtgärdas
genom att den överflödiga mjölktanden dras ut.
Det är viktigt med regelbunden tandvård för att hålla
hundens tänder friska. Tandsten, sjukdom i tandköttet och dåliga tänder är ett vanligt problem när
hundar blir äldre, särskilt hos mindre raser. Därför är
det viktigt att redan när hunden är valp lägga grunden för god tandskötsel. Vi rekommenderar regelbunden tandborstning med speciell hundtandkräm,
gärna dagligen, men åtminstone en gång i veckan.
Förgiftningar
Vi behandlar varje år hundar som har fått i sig sådant
de inte tål. Som nybliven hundägare är man inte alltid
insatt i allt som utgör en möjlig risk för förgiftning för
valpen. Till exempel kan hundar bli svårt sjuka och
i värsta fall dö av följande: paracetamol (som finns
www.anicura.se
Vård och omsorg
Det är viktigt att regelbundet undersöka ögon, öron,
tänder och klor. Då vänjer sig valpen tidigt vid att bli
undersökt och den blir mindre stressad när den t ex
behöver undersökas hos veterinär. Klorna behöver
klippas ofta på små valpar, ofta varje vecka. Klipp
hellre klorna lite och ofta än mer sällan, då man i
det sistnämnda fallet riskera att skada klons pulpa,
vilket är smärtsamt och kan leda till att valpen börjar
förknippa kloklippning med obehag.