Ju mer jag ser av människorna, desto mer tycker jag om

advertisement
Ju mer jag ser av människorna,
desto mer tycker jag om hundar.
Källa: Madame de Staël (1766-1817) fransk författarinna, upplevde franska
revolutionen.
Kategori: Hunden
Pricken över Livets ordspråk: www.livet.se/ord
Download