Apor och gorillor kan också prata men Väljer att hålla tyst för att

advertisement
Apor och gorillor kan också prata
men Väljer att hålla tyst för att
undvika att någon sätter dem i
arbete.
Källa: Rene Descartes (1596-1650)
Kategori: Humor
Pricken över Livets ordspråk: www.livet.se/ord
Download