Av alla attityder är den moraliska den mest oanständiga.

advertisement
Av alla attityder är den moraliska
den mest oanständiga.
Källa: Oscar Wilde (1854-1900) brittisk författare och samhällskritiker.
Kategori: Estetik, Tycke och Smak
Pricken över Livets ordspråk: www.livet.se/ord
Download