Den värsta smärta en människa kan genomlida är att ha insikt i

advertisement
Den värsta smärta en människa
kan genomlida är att ha insikt i
mycket, men kraft över inget
Källa: Herodotos (484 f.Kr-425 f.Kr)
Kategori: Smärta
Pricken över Livets ordspråk: www.livet.se/ord
Download