Det är lättare att hålla tal än ord.

Det är lättare att hålla tal än ord.
Källa: Stig Johansson (1936-) svensk aforistiker, publicerad i bl.a. Sydsvenska
Dagbladet och Kvällsposten.
Kategori: Ord
Pricken över Livets ordspråk: www.livet.se/ord