På medeltiden, en tid som vi moderna människor betraktar som

På medeltiden, en tid som vi
moderna människor betraktar
som mörk, tänk! Folk slängde sitt
avfall direkt ut på gatan och så
fick de pest. Under vår tid har vi
dock blivit en aning klokare, vi
släpper våra avgaser direkt ut i
det blå - och får cancer.
Källa: Jesper Klein
Kategori: Miljö
Pricken över Livets ordspråk: www.livet.se/ord