Den store ledaren har inget behov av att gå i täten - för

advertisement
Den store ledaren har inget behov
av att gå i täten - för honom
räcker det med att visa
fårdriktningen.
Källa: Henry Miller (1891-1980) amerikansk författare.
Kategori: Ledare och Ledarskap
Pricken över Livets ordspråk: www.livet.se/ord
Download