Djurägarinformation
Diabetes
Sökes!
Vi söker blo
dprov från h
undar son
fått diagnos
en diabetes.
Alla raser!
Diabetes mellitus (sockersjuka) är ett stort folkhälsoproblem som även drabbar hundar. Diabetes mellitus är inte
en enskild sjukdom utan en gemensam benämning för flera olika sjukdomar som alla karaktäriseras av höga
blodsockernivåer.
Det höga blodsockret orsakas antingen av för låg produktion eller otillräcklig effekt av det blodsockersänkande
hormonet insulin.Vi vill lära oss mer om diabetes hos hundar. Vi har för avsikt att leta efter gener som gör att
hundar får diabetes. Vi vet att vissa raser drabbas oftare än andra vilket gör att vi tror att det kan finnas gener som
leder till att hundar utvecklar diabetes. Vi kommer att behöva blodprover från många diabetessjuka hundar för att
kunna göra dessa analyser.
Har du en hund som har fått diagnosen diabetes vill vi gärna ha ett blodprov från din hund, ett prov som kan ingå
i vår forskning. Kontakta oss gärna om du har några frågor om projektet.
Kontaktperson för diabetesprojektet:
Maja Arendt, Forskare, DVM, Doktor inom genetisk cancerterapi.
[email protected]
Läs mer på http://hunddna.slu.se