Kan vi studera hundens beteende i sociala situationer?

advertisement
Kan vi studera hundens beteende i sociala situationer? Lina Roth & Per Jensen IFM-­‐Biologi, Linköpings universitet, [email protected] Antalet hundar i Sverige ökar stadigt och vi är väldigt flitiga på att träna och gå på kurser med våra hundar. Då hundkurser börjar bli ett vanligt inslag i hundens liv ville vi undersöka om det går att använda detta tillfälle för att studera vanliga sällskaps-­‐
hundars beteende. I denna studie åkte vi därför ut till olika klubbar och filmade hundar (Fig. 1) och studerade sedan de beteendena som uppvisades. Figur. 1. Under del 1 av försöket ombads hund-­‐
ägarna att ställa sig vid var sin kon och fylla i en enkät. Del 2 bestod i att alla promenerade i en gemensam cirkel runt konerna med sina hundar. Resultat Beteendena som studerades delades in i kategorier såsom sociala samt utforskande beteenden. Till de sociala beteendena räknades bl a att titta, dra och hoppa mot andra hundar, skälla, samt nosa, dra och hoppa mot testledaren. Till de utforskande beteendena räknades bl a att vara intresserad av konen, dra i kopplet, nosa runt samt stå och röra på sig. Nedan ser ni huvudresultaten från studien: •
•
•
•
•
•
Unga hundar (<2år) var mer sociala och utforskande under del 1 av försöket, samt även mer utforskande under promenaden i del 2 än äldre hundar. Hundar utan hundsällskap hemma var mer utforskande under del 1 än de som levde med andra hundar. Hundar som bodde i lägenhet utan direkt tillgång till trädgård visade i del 2 mer utforskande beteenden än de hundarna med trädgård. Testmiljön hade också betydelse för beteendet. Hundar på utomhuskurser visade mer sociala beteenden under både del 1 och 2 samt även mer utforskande beteenden under del 2 jämfört med hundar på inomhuskurser. Vi såg också att hundar testade vid ett senare kurstillfälle sökte mer ögonkontakt med sina ägare och visade mindre intresse för andra hundar än de hundar som testades vid första kurstillfället, vilket tyder på ökat samarbete senare på kursen. De hundar som fått just höga samarbetspoäng i frågeenkäten visade sig också titta mer på sina ägare och de som fick lägre poäng drog mer i kopplet. Slutsats Denna studie visar att det går att utvärdera en hunds beteende genom att studera dem under några minuter i en vardaglig situation såsom vid kurser. Resultaten visar att hundens beteenden påverkas, förutom av ålder, även av både av testmiljön och av dess hemmiljö och att samarbetet mellan hunden och ägaren ökar under kursens gång. STORT TACK FÖR ER MEDVERKAN I DENNA STUDIE! 
Download