E PAT O
Fodertillskott
VA R F Ö R E PAT O ?
Vissa sjukdomar och behandlingar kan överbelasta levern, och dess funktion
och förmåga till cellförnyelse minskar – i vissa fall irreversibelt.
Med hjälp av de aktiva substanserna i EPATO kan leverns funktioner skyddas.
till hund och katt
VA D I N N E H Å L L E R E PAT O ?
Silymarin
- Stimulerar leverns bildning av proteiner
- Främjar cellförnyelsen
- Antioxidant
- Antiinflammatorisk
Prebiotika (MOS)
- skyddar tarmen mot sjukdomsframkallande
bakterier.
E PAT O A N VÄ N D S V I D :
-
Leversjukdomar
Foderallergi
Långvarig medicinsk behandling
Kronisk pankreatit
Äldre djur
H U R M Y C K E T O C H H U R O F TA S K A
M A N G E E PAT O ?
EPATO tabletter (32 st/ 120 st)
Hund: 1 tablett per 20 kg kroppsvikt dagligen.
EPATO pasta plus (2x15 ml)
Katter och små hundar: 1 ml per 5 kg kroppsvikt dagligen.
EPATO ges i minst 30 dagar.
ÅTERFÖRSÄLJARE:
LÄKEMEDEL - FÖRBRUKNING - UTRUSTNING
www.swevet.se | 0771-21 55 00
Box 44 • S-673 21 Charlottenberg •
[email protected] • Telefon: 0571-20230
Telefax: 0571-20335
www.drbaddaky.com
Producent
Qualità senza
compromessi
www.drbaddaky.com
PROAGE
ENTEROMICRO
VA D Ä R P R O A G E ?
VA D I N N E H Å L L E R E N T E R O M I C R O ?
PROAGE innehåller de naturliga antioxidanterna
Vitamin E och Vitamin C, och vegetabiliskt polyfenol
pigment.
Lactobaciller mikroenkapsulerat – förbättrar matsmältningen.
Colostrum – ökar immunförsvaret i mag-tarmkanalen.
MOS och FOS – prebiotika.
Pektin – reglerar och skyddar tarmens funktion.
Vitaminer – stöder den naturliga balansen i
tarmfloran.
Polyfenol - antiinflammatoriska, antiallergiska och
antivirala egenskaper. Skyddar mot de skadliga
verkningarna av kolesterol.
Vitamin E – hämmar fettsyra peroxidation i cellerna.
Vitamin C – skyddar vitamin E mot oxidativ skada.
VA D Ä R F R I A R A D I K A L E R ?
Fria radikaler är molekyler som förekommer naturligt i
kroppens celler, när syre används i energiproduktionen
(oxidation).
Normalt kan kroppen neutralisera dem med naturliga
antioxidanter.
Utsätts kroppen för ökad stress (sjukdom, ålderdom
mm) ökar antalet fria radikaler och kroppen kan inte
längre eliminera dem (”oxidativ stress”).
De fria radikalerna skadar kroppens celler.
V E M H A R S Ä R S K I L D N Y T TA AV P R O A G E ?
-
Äldre hundar
Hundar med kognitiv dysfunktion
Hundar som används i hårt arbete
Hundar som fodras med en hög proteinhalt
och/eller hög fetthalt i fodret
- Hundar med allergi
- Hundar med inflammatoriska sjukdomar
- Hundar som är under långvarig medicinsk
behandling
H U R M Y C K E T O C H H U R O F TA S K A
MAN GE PROAGE?
PROAGE tabletter (24 st/120 st)
Doseringen är 1 tablett per 20 kg kroppsvikt dagligen.
PROAGE kan ges livet ut.
Dr.Baddaky – tillsammans med veterinären för djurets bästa
VA D Ä R P R O - O C H P R E B I O T I K A ?
Prebiotika är icke-smältbara komponenter i
fodret, som tillsätts för att stimulera tillväxten
av nyttiga mikroorganismer i tarmkanalen.
Probiotika är nyttiga mjölksyra bakterier som
skyddar mot sjukdomsframkallande bakterier
i tarmen.
N Ä R A N VÄ N D S E N T E R O M I C R O ?
Obalans i tarmfloran kan orsaka diarré,
förstoppning, viktminskning och hudproblem.
Obalansen kan bero på:
- Medicinsk behandling
- Infektion i mag-tarmkanalen
- Stress
- Byte av foder
- Parasiter
- Försvagning av immunsystemet
H U R M Y C K E T O C H H U R O F TA
SKA MAN GE ENTEROMICRO?
ENTEROMICRO tabletter (32 st)
Hund: 1 tablett per 10 kg kroppsvikt
dagligen.
Katt: ½ tablett per
5 kg kroppsvikt dagligen.
ENTEROMICRO
pasta (15 ml)
1 ml per 5 kg kroppsvikt
dagligen.
Ges i minst 7 dagar.
Besök oss
på Facebook