PROTOKOLL – PREHOSPITAL TROMBOLYS

advertisement
PROTOKOLL – AKUT PCI
Kalmar län
PAT:S NAMN:
LARM KL:
PERSONNR:
.
ANKOMST TILL PATIENTEN KL:
.
VERIFIERA NEDANSTÅENDE PÅSTÅENDEN OM PATIENTEN:
Ja
Nej
 
1) Pågående bröstsmärta eller andra symptom med misstanke om akut hjärtinfarkt.
För allmän information. (inget som hindrar PCI)
2) Känd njursjukdom? ……………………………………………………………………..
3) Känd diabetes? …………………………………………………………………………
Om Ja - Behandling med Metformin el Glucophage?…………………………………
 
 
 
VIDTAG OCH KONTROLLERA FÖLJANDE ÅTGÄRDER:
 EKG överfört till HIA.
 EKG granskat av ansvarig HIA-läkare.
Identitetskontroll utförd.
kl.
.
Telefonkontakt etablerad.
kl.
.
Alternativ Akut PCI – till Kalmar / Linköping
- besked givet av ansvarig HIA-läkare
Akuta läkemedel:
 Tablett Magnecyl 500 mg 1 st
eller
 T. Trombyl 75 mg 4 st.
 Tablett Brilique 90 mg 2 st
 Om pat ej har Waranbehandling Heparin 5000 E/ml 1 ml i.v.
 Spray Glytrin, eventuellt Morfin
 Efter läkarordination ges även Inj Seloken 5 mg i.v.
 Sätt venös kanyl, helst en i vardera armen
 Ankomst HIA/Coronarangiolab. kl. ________.
Lämna detta protokoll ifyllt till ansvarig ssk.
Ansvarig ambulanssjukvårdare
Ansvarig läkare
Ansvarig SS
________________________
________________________
________________________
Ver: 2017-07-14
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards