Hjärtat Hjärta

advertisement
Hjärtat
Peter Kozak
Kardiolog
VO Medicin, Trelleborg
Hjärta
1
Hjärtsjukdomar
„
„
„
„
„
Hjärtinfarkt ACS
Hypertoni
Svikt
Arytmier
Klaffsjukdomar
Vad är hjärtinfarkt?
„
„
En blodpropp i ett kranskärl leder till att
en del av hjärtmuskelvävnader dör - det
uppstår en hjärtinfarkt.
Akuta Koronara Syndrom
-akut hjärtinfarkt
-instabil angina
-plötslig död
2
Vilka är symtomen?
„
„
„
„
„
Plötsligt uppträdande, hopkramande
smärta i bröstet med utstrålning mot
vänster axel och arm.
Svår andfåddhet
Svimning
Svaghet, illamående, kräkning
Inga symtom
Diagnostik
„
„
„
„
Sjukhistoria
EKG
Laboratorieprover
Ekokardiografi
3
Behandling
„
„
„
„
Medicin
Propplösare
PCI
CABG
4
Icke ST-höjning
„
„
„
Mediciner
PCI
CABG
5
Koronarangiografibild
Koronarangiografibild
6
Koronarangiografibild
Koronarangiografibild
7
PCI-bild
PCI-bild
8
PCI-bild
PCI-bild
9
Före och efter PCI
Svikt
När hjärtat inte kan pumpa så bra
som det ska
Utredning: UKG, angiografi
Behandling: Medicin
Heartmate
10
UKG-film
Hypertoni
När kroppens blodtryck är förhöjt
>140/90
Utredning: UKG, prover
Behandling: Livsstilsförändringar
Mediciner
11
Arytmier
Förmaksflimmer
„ Ventrikeltakykardi
Ventrikelflimmer - asystoli
„
„
Behandling
„
„
ICD
Pacemaker
12
Klaffsjukdomar
TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN
13
Download