Annons 2012

advertisement
Till Dig som har lämnat uppgifter i svenskt hjärtregister under 2012
Vid Kranskärlskliniken, Skånes Universitetssjukhus (SUS) kommer det ske en forskningsstudie på
information som finns i det svenska hjärtregistret, SWEDEHEART.
Hjärt- och kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken både i Sverige och i övriga världen. Många
riskfaktorer såsom rökning, hög nivå av blodfetter, högt blodtryck, diabetes, bukfetma, stress, låg
konsumtion av frukt och grönsaker, fysisk inaktivitet och hög alkoholkonsumtion är påverkbara och står
för mer än 90 procent av orsakerna till utvecklingen av kranskärlssjukdom. Tidigare forskning på
hjärtrehabilitering visar att många studier är gjorda på medelålders män med låg riskprofil och det
etniska ursprunget är oidentifierat. Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan fysisk
träning, riskfaktorer och livskvalité hos patienter i den kliniska vardagen, män och kvinnor, med ett
identifierat etniskt ursprung och en genomgången hjärtinfarkt och med ålder > 75 år.
Alla patienter som har vårdats för en hjärtinfarkt på ett svenskt sjukhus under 2012 och som registrerats
i SWEDEHEART kommer att ingå i studien.
All information hanteras enligt offentlighets- sekretess- och personuppgiftslagen och kommer därför
behandlas konfidentiellt och endast av behöriga forskare. Studien är godkänd av regional
etikprövningsnämnd.
Om Du inte vill att Dina uppgifter ska ingå i denna studie, vänligen kontakta oss.
Forskningsresultat kommer att finnas tillgängligt efter genomförd studie.
Ansvariga för studien:
Leg Sjukgymnast: Ingela Sjölin, e-mail: [email protected] Tel 040-331000
Leg Sjukgymnast: Kristina Rosqvist, e-mail: [email protected] Tel 042-331300
Download