Var tionde minut

advertisement
Pressmeddelande torsdagen den 3 februari 2011
Var tionde minut
får någon cancer
Var tredje person i Sverige insjuknar någon gång i livet i cancer. Det är 50 000 patienter om
året – en var tionde minut.
Det har gett namnet på den film som beskriver den gränsöverskridande forskning och
kliniska verksamhet som bedrivs i södra Sverige. Här bildades i höstas också landets första
regionala cancercentrum, RCC Syd.
Filmen Var tionde minut belyser det viktiga nära samarbetet mellan olika delar av Lunds
universitet och Skånes universitetssjukhus. Här förs patientnära forskning direkt över till
forskarbänken och svaren härifrån går direkt tillbaka till kliniken och de multidisciplinära
teamen.
Forskare och kliniker arbetar sida vid sida för att forma den bästa möjliga vården för
cancerpatienter. Utbyggnaden av ett regionalt cancercentrum för södra Sverige, RCC Syd, är
en viktig del i strategin.
Antalet cancerpatienter kommer sannolikt att fördubblas fram till 2030 och i Skåne får fler
invånare lung-, bröst och tarmcancer än i riket i övrigt. Förebyggande insatser och
skräddarsydda behandlingar för den enskilde individen är avgörande för att möta hotet från
cancern.
Den nationella cancerstrategin förordar ett samlat grepp inom cancersjukvården. Uppdraget
är att minska den splittring och ojämlikhet som präglat stora delar av cancersjukvården. För
att motverka detta startar nu sex regional cancercentra i landet.
RCC Syd täcker cancervården i Skåne, Halland, Kronoberg och Blekinge.
I filmen intervjuar Jesper Aspegren
överläkare Mef Nilbert på Skånes onkologiska klinik, 0708-27 18 02
divisionschef Carsten Rose, Cancer och blodsjukdomar, 0702-57 75 09
båda på Skånes universitetssjukhus
samt
Carl Borrebaeck, programdirektör på Create Health, 0708-21 83 30
Freddy Ståhlberg, chef Lund Bioimaging Center
båda vid Lunds universitet
www.skane.se/vartiondeminut
www.skane.se/everytenminutes
www.skane.se/vartiondeminutswedish
Per Längby
presskontakt, Lund
Skånes universitetssjukhus
046-17 12 53, 0706-17 12 53
www.skane.se/sus
Download