Dokumentmall Hjälpmedel Skåne utan försättsblad

advertisement
Hjälpmedel Skåne
Strategiskt sortimentsarbete
Sida 1 (2)
Information från Hjälpmedel Skåne
Den 1 juni bildade Hjälpmedel Skåne en ny organisation på uppdrag av Regiondirektören med ett
utökat ansvar att förvalta flera hjälpmedelsområden. Enheten för Strategiskt sortimentsarbete (under
nya hjälpmedelsorganisationen) har bildats och vi är nu flera Produktkoordinatorer med ansvar för
olika hjälpmedelsområden.
Vera Salman Larheden arbetar som Produktkoordinator för området hörsel, syn, kommunikation och
kognitionshjälpmedel. Vera är i grunden legitimerad audionom och har arbetat både på auktoriserad
mottagning och på Hörselenheten. Som Produktkoordinator kommer Vera bland annat leda
upphandlingsarbetet, bevaka och fånga upp problem kring produkter, hanterar behov av förändringar i
produkter och sortiment, ta fram produktkataloger, initiera löpande uppdateringsarbete i Sesam, svara
på frågor om sortiment från förskrivare och leverantörer och mycket mera. Har ni frågor och
funderingar så är ni välkomna att höra av er till Vera.
Mail till Enhet för strategiskt sortimentsarbete: [email protected]
Det händer en hel del inom Hjälpmedelsområdet och denna information är till för att ni ska få en
samlad bild om vad som är aktuellt just nu och ge er möjlighet att hålla er uppdaterade. Vi tror att
detta kan vara ett bra forum för att sprida den information som ni behöver och vi tar gärna emot
synpunkter om hur ni vill ha informationen gällande produkter.
Produktkataloger:
http://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-ochtjanster/hjalpmedelsanvisningar/
gå till ”Hjälpmedel vid hörselnedsättning/dövhet” Dessa uppdateras fortlöpande.
Hjälpmedelsanvisningar:
Titta även in på Hjälpmedelsanvisningarna lite då och då,
http://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-ochtjanster/hjalpmedelsanvisningar/
Skrotning av produkter:
Just nu har vi många frågor och ärenden kring att skrota framför allt gamla hörapparater. Vi behöver
titta närmare på detta och efter alla ökade ansökningar har vi beslutat att vi inte kommer att göra några
utrangeringar innan vi tydliggjort riktlinjer och rutiner på vad som är möjligt att göra. Vi siktar på att
fastställt dessa senast i februari 2017 och kommer därefter återkomma med vad som gäller.
Sida 2 (2)
Kompletterande produkter utanför avtal:
Grunden är att om man behöver komplettera med en produkt utanför avtal (t.ex. för att ersätta
borttappad hörapparat eller komplettering till stereo) ska man titta på om produkten finns i annat
hörsellager och be Enheten Stöd och Support om en lagerflytt, [email protected] På så sätt
arbetar vi effektivare med lagren och produkterna riskerar inte i lika stor utsträckning att bara hamna
på hyllan. Här behöver vi alla hjälpas åt.
Produkt- och Leverantörsinformation
GN Hearing har Ny adress! Tidigare adress till Göteborg försvinner helt och ersätts av: GN Hearing
Sverige AB, Box 21075, 20021 Malmö.
Sonova Sweden kompletterar Region Skånes avtal med en ny mini BTE, Stride M., se produktkatalog.
Sivantos kompletterar Region Skånes avtal med fler färger på CROS-sändare, se produktkatalog.
Bellman & Symfon byter artikelnummer på de flesta produkter i avtal. Sortimentet är detsamma,
produkterna ändras inte men får alltså nya artikelnummer. Enheten Stöd och Support arbetar med att
administrera detta och lägga in i våra system. Tyvärr kan denna förändring medföra en viss fördröjd
leveranstid.
Comfort Audios produkter som måste bytas ut på grund av att de blir olagliga att använda fortsätter
som planerat. Vi är däremot inte längre lika tidspressade som tidigare då Post & Telestyrelsen
tillsammans med regeringen valt att skjuta på stoppet av dessa produkter till årsskiftet 2017-2018. Mer
information kring detta finns på Post & Telestyrelsens hemsida.
Websesam
Vi kommer titta närmare på hur produkter listas och visas i Websesam, det är många produkter och
svårt att få en överskådlig bild av sortimentet. Med en bättre sortering och tydlighet hoppas vi kunna
underlätta ert arbete i systemet.
Download