Informationsmanual för sjuksköterskor

advertisement
Uttag från Reserven
Informationsmanual för
sjuksköterskor
Rätt registrering i datasystemet ger :
Uppdaterad listor för Reserven
Användbar statistik för fortsatt sortimentsarbete
Om du ser tangentbordet på
pekskärmen i läkemedelsförrådet –
logga in dig med angivet
användarnamn och lösenord.
Användarnamn: gve
Lösenord: 1
1. När du ska låna från
läkemedelsförrådet
2. Välj avdelning
Du kan söka på listen eller
skriva på tangentbordet på
skärmen
Du kan söka läkemedel via ATC-kod eller Varunamn.
Sök via scrollista eller skriv in via tangentbordet på
skärmen.
3. Markera valt
läkemedel genom att
trycka på
läkemedelsraden
Om du vill
scanna koden
För att kunna scanna
varans EAN-kod, tryck
på denna knapp
… eller scanna in
läkemedelsförpackningen
4. Välj antal förpackningar
5. När du valt de läkemedel som ska lånas –
tryck på knappen varukorg
6. Bekräfta ditt lån genom att trycka på
Bekräfta.
Automatisk bekräftelse sker efter 30 sekunder så att
nästa utlåning blir rätt registrerad.
Rapporter
• Rätt registrering vid lån av läkemedel ger
användbara rapporter.
• Rapporterna visar vilka läkemedel som lånats,
topp tio av lånade läkemedel - avdelningsvis
under angiven period.
• Man kan också se mer detaljerade rapporter ,ed
ex. vilka tidpunkter som lån har gjorts. För dessa
rapporter krävs inloggning
användarnamn: rapport lösenord: 1
Rapportanvändning
Rapporterna är en hjälp vid
• Sortimentsarbete
• Verksamhetsplanering
Kontaktpersoner
för datasystem för sällanläkemedel
• Länsteknik 710 10
• Sjukhusapoteket i Sunderbyn och
Gällivare
• Piteå älvdals sjukhus: Imke Engström-Folkstedt,
Anna-Lena Lundberg, Magnus Öström
• Behörighetsfrågor – Marlene Eliasson, Anders
Bergström - Läkemedelskommitténs kansli
Download