Inloggning till Tyresö kommun och Treserva

advertisement
Inloggning till Tyresö kommun och Treserva
För att kunna logga in krävs att du använder en PC (ej Mac) med operativsystem Windows 7
eller 8 och webbläsare Internet Explorer 8 eller nyare
Öppna Internet Explorer och skriv in adressen login.tyreso.se
Välj Inloggning via SMS
Fyll i User Namn (ditt Användarnamn) och Password (ditt Lösenord) och tryck på ”Skicka”
Du får då ett engångslösenord skickat till din mobiltelefon. Skriv in detta lösenord på raden
OTP och tryck på ”Skicka”
Dubbelklicka på Fjärrskrivbord 1 eller 2
Välj ett annat konto i inloggningsrutan som kommer upp och skriv TYRESO\ före ditt
Användarnamn. Fyll i ditt Lösenord och tryck ”OK”
Nu öppnas fjärrskrivbordet, vänta till den svarta rutan försvunnit. Öppna Treserva som ligger
som en ikon på skrivbordet
Denna ruta kommer upp när du klickar på Treservaikonen
Fyll bara i ditt lösenord och tryck på ”Logga in”
Kontakt IT-support
Systemadministratör Lena Ståhl
/lena 2014-06-17
08-5782 9464
08-5872 9326
Download