De 6 största hoten mot din PC

advertisement
De 6 största hoten mot din PC
1. Datorns skydd är för dåligt
•
•
•
•
Kolla virusskyddet
Kör fullständig virusgranskning emellanåt
Ha en endast ETT virusskydd
GRATIS virusskydd
– Avast!
– AVG
– Microsoft Security Essentials
1. Datorns skydd är för dåligt
• Betalda säkerhetspaket:
– F-Secure
– Norton
– McAfeee
2. Programmen är för gamla
• Det är MYCKET viktigt att uppdatera Windows
och programmen kontinuerligt.
• Genom uppdateringarna har
programleverantörerna täppt till
säkerhetshålen, så att hackare etc. inte kan
skada din dator.
3. Säkerhetskopiering saknas
• Du bör ta en säkerhetskopia med jämna
mellanrum över dina filer (dokument + bilder)
• Din PC kan paja eller
• Du får virus i maskinen och förlorar alla dina
filer.
4. Akta dig för farliga webbsidor
• Du bör undvika farliga webbsidor
• Var noga med vilka länkar på webben som du
klickar på.
• Använd webbläsare som skyddar dig mot
farliga webbsidor.
• Använd säkerhetsprogram som hjälper dig att
upptäcka risker för virus etc.
5. Bedrägeripost
• Se upp för bedragare via e-post
• Besvara ej e-post där det frågas efter dina
bankkoder eller personuppgifter
• Undvik / radera e-post med dålig svenska eller
engelska.
• Radera ALLTID all e-post som påstås komma
från banker o.dyl. företag, speciellt om de ber
dig klicka på någon länk och lämna
information.
6. Lösenorden är för dåliga
• Till många webbplatser fodrar att du loggar in
dig på ett ”konto” med användarnamn och
lösenord.
• Undvik att använda samma lösenord.
6. Lösenordstips
• Använd 8-12 tecken i ditt lösenord.
• Använd både siffror, bokstäver och
specialtecken:
– 72ötu&ål
6. Lösenordstips
• Använd 8-12 tecken i ditt lösenord.
• Använd både siffror, bokstäver och
specialtecken:
–72ötu&ål
• Använd inga kända ord!
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards