Inventering av personer med psykiska funktionshinder i Region

advertisement
Inventering av personer med psykiska funktionshinder
i Region Jönköpings län 2015
Checklista för kontaktpersoner
Uppdraget som kontaktperson för inventeringen av personer med
psykiska funktionsnedsättningar omfattar följande uppgifter:
 Ge information till medarbetare om inventeringen
 Berätta hur man kommer åt enkäten via nätet
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=20585&nodeId=43336
 Enkäten ligger dold och det går inte att hitta den om man
försöker gå in någon annan väg och kräver ett lösenord.
Lösenord: inventering2015
 Inspirera medarbetare till att aktivt delta och fylla i enkäter för
alla personer i målgruppen som är identifierade
 Svara på eventuella frågor som uppkommer
 Påminna om du tycker att inventeringsarbetet stannar av
Inventeringsverktyget kommer att öppnas 2015-03-23 och stängas
för inmatning 2015-06-22 vid midnatt.
Vid frågor, behov av råd eller stöd kontakta FoU-ledare Inger Molin
mobil nr. 076-783 78 19 eller E-mail: [email protected]
Download