Avisering av importlicens via Internet

Licensfunktionen
Gunilla Niska
2017-07-15
«Namn»
«Adress»
«Postnummer» «Ort»
«Land»
Organisationsnr:
«Organisationsnummer»
Avisering av importlicens via Internet
I dag aviserar kollegiet importlicenser som är klara på tre olika sätt; via
vanlig post, e-post (CE/licens) och Postnet.
För att förenkla hanteringen har vi tagit fram en lösning som ska gälla för
samtliga importörer. En lösning som är mycket enkel och bygger på en
internetuppkoppling.
Inloggning
Ni loggar in från en dator med internetuppkoppling på
http://licens.kommers.se och skriver in användarnamn samt ett lösenord
som ni får från Kommerskollegium.
Sök och sortera
Ni får upp era färdiga licenser så snart de är klara och kan söka och
sortera bland dem på ett antal olika sätt
Utfärdandedatum (intervall)
Upphörandedatum (intervall)
Licensnummer
Referens
Exportlicensnummer
Kategori
Licensdetaljer
Om ni markerar en utvald licens får ni upp alla detaljer om denna. Ni kan
till exempel se om den har blivit förlängd eller om vi har skrivit in någon
särskild upplysning till er på licensen.
Licensavräkningar
Ni får också upp information om hur mycket som återstår på licensen. I
rutan licensavräkningar ser ni också under vilket/vilka Tullid den har
förtullats.
b/d:\875110588.doc
BOX 6803, 113 86 STOCKHOLM
BESÖKSADRESS: DROTTNINGGATAN
TELEFON 08-690 49 60, FAX 08-690
POSTGIRO 95 39 81-8
INTERNET: http://www.kommers.se
89
48 30
Sida 2(3)
Information
Ni som idag har avisering via vanlig post kommer att få mycket mer
information om era licenser. Ni som har avisering via Postnet och e-post
kommer att få samma information som tidigare men kommer att komma
åt den från vilken dator som helst som har internetuppkoppling. I
samtliga fall kommer aviseringen att vara tillgänglig för er så snart
Tullverket mottagit licensen i sitt system.
Lösenord
För att komma åt licenserna krävs att ni har ett lösenord. Lösenordet
kommer vi att skicka i ett vanligt brev till er. För att det inte ska komma i
orätta händer vill vi att ni nedan anger till vem och till vilken postadress
vi ska skicka lösenordet. Observera att det krävs ett lösenord per företag.
Tidplan
Så snart ni fått information och lösenord kommer ni att kunna titta på era
importlicenser via Internet. Vi planerar att upphöra med aviseringar per
brev, e-post och postnet från 1 oktober 2008.
b/d:\875110588.doc
Sida 3(3)
Avskilj, fyll i och skicka senast den 22 september 2008 till:
Kommerskollegium
Licensärenden
Box 6803
113 86 Stockholm
OBS! Ni som för närvarande har ansökningar med suffix, t.ex. om ni har
ombud med fullmakt att ta emot era aviseringar, ska lämna in en blankett
också för dem. De får då ett eget lösenord som ger dem möjlighet att
endast se de licenser de själva sökt för er räkning.
Importörens organisationsnummer SE………………………………….
Organisationsnummer + eventuella suffix
Skicka lösenord och instruktion till:
………………………………………………
Namn på den som ska motta lösenordet
………………………………………………….
Företag
…………………………………………………
Adress
…………………………………………………
Postadress
………………………………………………….
Underskrift
……………………………………………………………..
Klartext
b/d:\875110588.doc