BILAGA 4: LÄKEMEDEL SOM FÂR FÖRVARAS UTANFÖR

advertisement
BILAGA 4: .Läkemedel som får förvaras utanför
läkemedelsförrådet
Bilaga 4: Läkemedel som får förvaras utanför läkemedelsförrådet.
”Om det är förenligt med en säker hantering, får läkemedel som måste vara lätt tillgängliga
"Om det utanför
är förenligt
med en säker hantering,
får läkemedel
som måste
vara lätt
tillgängliga
förvaras
läkemedelsförrådet.
Dessa läkemedel
skall finnas
förtecknade
i den
lokala
förvaras utanför
läkemedelsförrådet. Dessa
läkemedel
instruktionen
för läkemedelshantering”
(SOSFS
2000:1).skall finnas förtecknade i den lokala
instruktionen för läkemedelshantering" (SOSFS 2000:1).
Detta kan gälla t.ex. läkemedel
t ex läkemedel
Detta
• kan
Förgälla
omläggning
•• För
Somomläggning
ofta används i akuta situationer (akutbricka, akutask)
används it.ex.
akuta
situationer (akutbricka,
akutask)
•• Som ofta används,
natriumkloridlösning,
lokalbedövningsmedel
• Som ofta används, t ex natriumkloridlösning, lokalbedövningsmedel
Enhet:…………………………………………………………………………………………
Läkemedel
Förvaringsplats
…………………………………………………………………………………………………
Ort och datum
Verksamhetschef/MAS
70
55
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards