Lokal instruktion för läkemedelshantering i primärvården

advertisement
Sammanställning
Lokal instruktion för läkemedelshantering på vårdcentral
Enhet
Datum
Fastställd av
Vårdcentral
1. Läkemedelshantering på vårdcentral (utdrag från VISS)
Rutinerna kompletteras med:
2. Ansvar för läkemedelshanteringen, sjuksköterska
3. Ordination enligt generellt direktiv (vaccination, överkänslighetsreaktion)
4. Rutin för akutväska/akutbricka och medicinsk gas
5. Rutin för skötsel av läkemedelsförråd samt ansvarig sjuksköterska
6. Rutin för narkotikakontroll samt ansvarig sjuksköterska/läkare
7. Rutin för beställning av läkemedel samt behörighetslista
8. Lista över Läkemedel som förvaras utanför låst förråd
9. Rutin för läkemedelsordination till patient på vårdcentral
10.Rutin för vaccination
Hemsjukvård
11.Läkemedelshantering i hemsjukvård (utdrag från VISS)
12.Rutin för iordningställande i Dosett, märkning, recepthantering och
journalföring av narkotika
13.Rutin för delegering samt aktuella delegeringar
VISS/version 2. 2004-06-01
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards