Länsdiabetesdagen 2009

advertisement
Länsdiabetesdagen
Sunderby Folkhögskola 21 april 2009
Program
09.00-10.00
Registrering, kaffe
10.00-10.15
Inledning – välkommen (Elisabeth Holmgren)
10.15-10.30
Har vi koll på diabetesvården? (Ulf Bolsöy)
10.30-12.30
Socialstyrelsens nya riktlinjer för vård av
diabetes (Mats Eliasson)
Föreläsningen sänds även via videolänk till sjukhus
och vårdcentraler som har denna teknik (* nedan)
12.30-13.30
Lunch
13.30-15.30
Yrkesspecifika program (se nedan)
Kaffe serveras
15.30-15.45
Återkoppling från yrkesgrupperna
(Ulf Bolsöy)
15.45-16.00
Avslutning
(Bo Westerlund)
Detaljschema 13.30-15.30
Tid
Läkare
Tid
Sköterskor
13.30-14.00
Prevention,
komplikation och
plötslig hjärtdöd
hos personer med
diabetes
(A-S Forslund)
13.30-14.00
Prevention,
komplikation och
plötslig hjärtdöd
hos personer med
diabetes
(A-S Forslund)
Lokal
Aulan
14.00-15.30
Workshop
Hur gör vi för att
uppnå
diabetesmålen?
Hinder och
möjligheter.
Lokal
Gammelgården
Aulan
14.10-15.10
Nationella
riktlinjer,
diabetesomvårdnad.
(KarinWikblad)
Videosändning.
Diskussion
Aulan
1
Tid
Sjukgymnaster
Arbetsterapeuter
Fotterapeuter
Kuratorer
Dietister
13.3015.30
Eget arbete
Fotterapeutens
roll
i
det
multidisciplinära
fotteamet
(Gudrun
Jonsson)
Workshop
Mindfulness
och
stresshantering
(Maria
LundströmSundin)
Eget arbete
Lokal
Storgården 1
Klostret 1
Klostret 2
Storgården 2
* Videosändning 10.30-12.30. Kontakta receptionen om lokalen är låst.
Sunderby sjukhus, konferensrum 5
Gällivare sjukhus, IT-studion
Kalix sjukhus, Lärkan
Kiruna sjukhus, Gruvan
Piteå sjukhus, Syrenen
Arvidsjaur vårdcentral
Arjeplogs vårdcentral
Älvsby vårdcentral
Haparanda vårdcentral
Överkalix vårdcentral
Övertorneå vårdcentral
Jokkmokks vårdcentral
Björkskatans vårdcentral
2
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards