Vård i Sverige för asylsökande

Vård i Sverige
för asylsökande
Påverkar inte
ditt asylärende.
1. Alla får en hälsoundersökning
5. Vård till vuxna asylsökande
1.
Kallelse
2.
Provtagning
3.
Samtal
(över 18 år):
Vuxna
Akuta läkemedel
Akuta hjälpmedel
Mödravård
Abort/preventivmedel
Akut tandvård
2. Behöver du råd – kontakta 1177
1177
www.1177.se
All vård som inte kan vänta
(enl. personalens bedömning)
Tystnadsplikt gäller
6. Vård till barn och unga
(0-18 år):
Barn
3. Vårdcentral
Asylsökande barn och unga får samma sjukvård och
tandvård som alla andra barn och unga.
50 kr
1.
2.
0 kr
0 kr
Kontakta din
vårdcentral för besök
!
3.
Om man är under 18 år behöver man inte betala för vården
Kom i tid
Ta med LMA-kort
4.
Tolk finns på plats
eller per telefon och
har tystnadsplikt
Information om din
närmaste vårdcentral
4. Sjukhus
200-400 kr
0 kr
Lång väntan (4-8 hrs)
4-8 hrs
112
Akutmottagning
SOS
Namn:
Adress:
Telefon:
Öppettider:
Ring 112Enbart vid livsfara
Poster finns även tillgänglig digitalt på www.uppdragpsykiskhalsa.se