Månadsblad - för barnombud WWW.1177.se Våga berätta

advertisement
Månadsblad - för barnombud
Nr. 6/2012
WWW.1177.se Våga berätta
Våga berätta är en hemsida som är framtaget på uppdrag av Sveriges alla landsting och
regioner, i syfte att minska och förebygga psykiska ohälsan hos barn. Temat är direkt riktat
till barn i ålder 8-12 år med fakta, råd och stöd kring psykisk hälsa. Syftet är att stärka barn att
våga berätta om det som är jobbigt, så att de kan få hjälp att förbättra sin situation.
Innehållet har tagits fram i samarbete med NKA (Nationellt kompetenscentrum för anhöriga),
Socialstyrelsen, SKL och Region Jönköping.
Har du en hemlighet som gör dig ledsen eller orolig? Då ska du inte behöva vara ensam
med det. Du har rätt att få den hjälp du behöver för att må bra. Att prata med någon du gillar
kan vara en bra början. Här kan du läsa om teman som: Du bestämmer över din kropp, Nisses
pappa är ofta full, berätta för en vuxen och vart du kan vända dig för att få hjälp.
Du hittar mer information och kan klicka dig fram på hemsidan:
http://www.1177.se/Tema/For-barn---vaga-beratta1/Interaktiv-bild_test/vagaberatta/
/Arbetsgruppen Psykiskt sjuka föräldrar och deras barn
I nästa nummer: Film-, bok- & webtips.
Download