Samordnad individuell plan SIP i hemsjukvård, 11 kB

advertisement
SAMORDNAD INDIVIDUELL PLAN
Namn
……………………………………………………………………………………………………………….
Pers nr
……………………………………………………………………………………………………………….
KOMMUN:
……………………………………………………………………………………………………………….
VÅRDCENTRAL:
……………………………………………………………………………………………………………….
Datum för plan
………………………………
Samtycke inhämtat……………………………………
Nuvarande situation/behov
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mål för åtgärder/behandling
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kommunen ansvarar för
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Läkemedel (ansvar och hantering)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vårdcentralen ansvarar för
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Specialistvården ansvarar för
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Patienten ansvarar för (egenvård)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum för utvärdering
……………………………………………………………………………………………………………….
Ansvarig läkare vårdcentral
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ansvarig sjuksköterska kommun
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ansvarig arbetsterapeut/sjukgymnast kommun
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards