Samordnad individuell plan SIP i hemsjukvård, 11 kB

SAMORDNAD INDIVIDUELL PLAN
Namn
……………………………………………………………………………………………………………….
Pers nr
……………………………………………………………………………………………………………….
KOMMUN:
……………………………………………………………………………………………………………….
VÅRDCENTRAL:
……………………………………………………………………………………………………………….
Datum för plan
………………………………
Samtycke inhämtat……………………………………
Nuvarande situation/behov
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mål för åtgärder/behandling
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kommunen ansvarar för
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Läkemedel (ansvar och hantering)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vårdcentralen ansvarar för
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Specialistvården ansvarar för
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Patienten ansvarar för (egenvård)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum för utvärdering
……………………………………………………………………………………………………………….
Ansvarig läkare vårdcentral
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ansvarig sjuksköterska kommun
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ansvarig arbetsterapeut/sjukgymnast kommun
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………