Bilaga 14 Läkemedel som förvaras utanför låst förråd

Läkemedelshantering. Råd och anvisningar för
kommuner och landsting inom öppen och
sluten Hälso- och sjukvård i Västernorrland
Skapad av
Datum
Godkänd av
Granskad av
Sida 1(1)
Bilaga 14
Läkemedel som förvaras utanför låst läkemedelsförråd
Ny lista upprättas vid förändring i läkemedelssortiment
Verksamhet/avdelning/mottagning
Läkemedel
Förvaringsplats