Bilaga 14 Läkemedel som förvaras utanför låst förråd

advertisement
Läkemedelshantering. Råd och anvisningar för
kommuner och landsting inom öppen och
sluten Hälso- och sjukvård i Västernorrland
Skapad av
Datum
Godkänd av
Granskad av
Sida 1(1)
Bilaga 14
Läkemedel som förvaras utanför låst läkemedelsförråd
Ny lista upprättas vid förändring i läkemedelssortiment
Verksamhet/avdelning/mottagning
Läkemedel
Förvaringsplats
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards