Bilaga 14 Läkemedel som förvaras utanför låst förråd

advertisement
Läkemedelshantering. Råd och anvisningar för
kommuner och landsting inom öppen och
sluten Hälso- och sjukvård i Västernorrland
Skapad av
Datum
Godkänd av
Granskad av
Sida 1(1)
Bilaga 14
Läkemedel som förvaras utanför låst läkemedelsförråd
Ny lista upprättas vid förändring i läkemedelssortiment
Verksamhet/avdelning/mottagning
Läkemedel
Förvaringsplats
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards