Lokal rutin Läkemedelshantering

advertisement
BILAGA 1
Tillhör Rutin: Läkemedelsförråd – Ansvar och kontroll
Bilaga 1: Lokal rutin läkemedelshantering
Skapad datum: 2016-05-01
Lokal rutin läkemedelshantering
Ansvar Kontroll
Beskriv hur läkemedelshanteringen sker inom ansvarsområdet.
Förrådsansvarig och ersättare upprättar den lokala arbetsbeskrivningen.
Enhet:__________________________________________________________________________________
Chef:___________________________________________________________________________________
Datum:___________________________
Namn på ansvarig sjuksköterska för akutbuffertförråd
akutbuffertförråd och ersättare:
Ordinarie:
Ersättare:
Om akutbuffertförrådet inte finns på enheten vilket förråd används:
Namn på ansvarig
ansvarig för övriga läkemedelsförråd/skåp
läkemedelsförråd/skåp:
/skåp:
Ordinarie:
Ersättare:
Namn på sjuksköterska som kontrollräknar akutbuffertförrådets narkotika och övriga särskilda
läkemedel (ingår kontroll att förekomst så kallade ”fulförråd” inte förekommer).
Namn:
Var finns akut/buffertförrådet:
akut/buffertförrådet:
BILAGA 1
Tillhör Rutin: Läkemedelsförråd – Ansvar och kontroll
Bilaga 1: Lokal rutin läkemedelshantering
Skapad datum: 2016-05-01
Var
Var övriga läkemedelsförråd finns och dess funktion (vad ska de användas till):
till):
Om mobil läkemedelslåda finns:
Rutin för hantering, ansvar och kontroll:
Beställning av läkemedel till akutbuffertförrådet:
akutbuffertförrådet:
Hur/När:
Beställning av handelsvaror:
Vem/Hur/När:
Leverans, mottagning, förvaring av dosdispenserade läkemedel,
läkemedel, kylvaror och övriga läkemedel
vid leverans:
Leverans:
Akutbuffertförrådet:
Originalförpackningar:
Dos:
Handelsvaror:
BILAGA 1
Tillhör Rutin: Läkemedelsförråd – Ansvar och kontroll
Bilaga 1: Lokal rutin läkemedelshantering
Skapad datum: 2016-05-01
Hur görs kontroll
nför och vid leverans:
kontroll av ordinationer/dosrullar/helförpackningar iinför
Kommande planerade ordinationsändringar:
Oförutsedda ordinationsändringar:
Vem/När/Hur:
Hur och när sker leveranser av kasserade läkemedel till Apoteket?
Rutin för tillvägagångssätt vid kassation vanliga läkemedel:
Kasserade narkotikaklassade läkemedel (Använda depåplåster):
Rutin för tillvägagångssätt vid kassation:
Kasserade förpackningar:
förpackningar:
Hur hanteras de (sekretess):
Nyckelhantering:
Till akutbuffertförrådet:
Till Läkemedelskåp/den enskildes:
Till annat läkemedelsskåp:
Dosettdelning
Dosettdelning och förvaring:
BILAGA 1
Tillhör Rutin: Läkemedelsförråd – Ansvar och kontroll
Bilaga 1: Lokal rutin läkemedelshantering
Skapad datum: 2016-05-01
Warandosetter
Warandosetter
Hantering/delning/distribution in/ut till kund:
Hantering depot
depotplåster narkotika:
Övrigt:
Den lokala arbetsbeskrivningen ska vara tillgänglig dygnet runt för alla sjuksköterskor/
distriktssköterskor. Dokumentet ska uppdateras en gång per år.
Download