Ansvarsbeskrivning läkemedelsansvarig sjuksköterska

Bilaga till Lokal instruktion för läkemedelshantering.
Ansvarsbeskrivning läkemedelsansvarig sjuksköterska
Enhet:
Ansvar
Kommentar
☐
Tillsammans med enhetschef bidra till att de lokala rutinerna
kring läkemedelshantering finns och är uppdaterade
☐
Läkemedelsförråd - ansvara för att rutiner kända och följs på
enheten:
-inventering och utsortering av utgångna preparat (om
Läkemedelsservice/ SaLF1 gör apoteket detta för
bassortimentet)
-temperaturkontroll och städ
-läkemedel som förvaras utanför läkemedelsrummet inkl.
akutväska/akutvagn
-reklamation av läkemedel
-indragning av läkemedel
☐
Bassortimentarbete: Upprättar och ser till att bassortimentet
hålls aktuellt (om SLF1 är apoteket med)
☐
Är du förrådsansvarig i Beställningsportalen för läkemedel
ansvarar du för att:
-Lägga upp mall (utifrån fastställt bassortiment) och
lageretiketter i Beställningsportalen (om SaLF1 gör apoteket
detta)
-Göra ändringar i mall och lageretiketter
-Skriva ut lageretiketter och märka lagerplatserna i förrådet
☐
Kontaktperson för läkemedelsenheten, e-handelskontoret
och apoteket
☐
Informerar kollegor vid förändringar i läkemedelsrelaterade
rutiner/tar upp aktuella frågor
☐
Bevaka informationskällor t ex:
- Läkemedelsportalen
- Handbok för läkemedelshantering
- Beställningsportalens nyhetssida
1.
SLF = skötsel av läkemedelsförråd. Tjänst som apoteket tillhandahåller.
Läkemedelsansvarig sjuksköterska
Datum:
Handbok för läkemedelshantering
Enhetschef
åååå-mm-dd