Dokumentnamn
Sidor
Beställning från Hemsjukvård/Enhet
1(1)
Ansvarig enhet
Version
Apoteksområde Kronoberg 2
1.0
Författare, namn och enhet
Gäller fr.o.m.
070601
Godkänd av, namn, enhet och datum
Fastställd av, namn, enhet och datum
FRÅN HEMSJUKVÅRDEN/ENHET……………………………………. …………..DATUM……………….
TELEFONNUMMER:………………………………………….MOBILNR:……………………………………
FAXAT AV:……………………………………………………..ANTAL SIDOR INKL DENNA……………..
Apotek
Faxnummer
Lejonet - Linnégallerian
0470-27452
Måsen – CLV
0470-587845
Linnéapoteket – Dalbo
0470-29734
Teleborg
0470-81411
Birka
0470-586869
Rottne
0470-589956
Ingelstad
0470-589445
Lammhult
0472-261364
Personnummer
Namn
Sätt kryss för det apotek ni vill
hämta på
Läkemedel
Byte OK?
AB 9445-1 November 2006 Apoteket AB
Ja
Nej
Meddelande till Apoteket…………………………………………………………………….................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
Vid akut beställning hämtas kl:……………………………………… Ta kölapp vid hämtning
Apoteket AB, Region Öst/Apoteksområde Kronoberg 2