Läkemedelshantering Region Uppsala

advertisement
Läkemedelshantering Region Uppsala
Klicka på respektive box för mera information
Ansvar och roller
Anpassa
läkemedelshanteringen lokalt
samt mall
Läkemedelshantering
vid in- och utskrivning
Ordinera läkemedel
Iordningsställa och
administrera läkemedel
In- och utskrivning
Ordinera
Iordningsställa
Receptförskrivning
Administrera
Förskriva dosläkemedel
Beställa läkemedel
Beställa läkemedel
och
sortiment
Förvara läkemedel
Förvara
Kontrollera förvaring
och läkemedel
Städning av
läkemedelsutrymmen
Läkemedelsgenomgång
Dokumentera och
rapportera
överkänslighet och
biverkningar
1 maj 2017
Sida1
|<<
<
Läkemedelshantering lokalt
Klicka på respektive box för mera information
Blanketter och utskrifter
1 maj 2017
Instruktion och mallar
Sida2
|<<
<
Blanketter för utskrift
Klicka på respektive box för mera information
Delegering avseende läkemedelshantering – verksamhetschefens delegation till avdelningschefen
Hållbarhetskontroll
Nyckellista - kontroll
Nyckellista - kvittens
Riskbedömning för läkemedelshantering
Signaturlista läkare
Signaturlista sjuksköterska
Städrutin läkemedelsförvaring - månadsvis
Städrutin rengöring dagligen
Temperaturlista
Läkemedelsansvarig sjuksköterska – organisation arbetsfördelning och uppdrag, slutenvård
Uppdrag läkemedelsansvarig sjuksköterska, enkel
1 maj 2017
Sida3
|<<
<
Instruktion och mallar
Klicka på respektive box för mera information
Anpassa läkemedel lokalt
Generella direktiv*
Lokal instruktion läkemedelshantering*
Läkemedel som förvaras utanför läkemedelsförrådet*
Blanketter för utskrift
*Denna mall finns i DocPlus. Kontakta er lokala DocPlus-redaktör för
tillgång till rätt Dokumentgrupp.
För att skapa detta dokument tryck på knappen skapa dokument i
den dokumentgrupp du blivit till delad. Klicka på – Styrande
dokument - MALL
1 maj 2017
Sida4
Download