Länkar Flera av dessa sidor är svåra att kategorisera i ämnen då

advertisement
Länkar
Flera av dessa sidor är svåra att kategorisera i ämnen då dessa ofta spänner över flera
ämnesområden. Det finns ett otal hemsidor kring sexuell hälsa. Att hitta och bedöma alla
dessa sidor är en omöjlig uppgift. Nedanstående är ett urval av hemsidor som är bedömda
som informativa.
Sex och samlevnad, STI
(STI = sexually transmitted infections/sexuellt överförda infektioner)
www.easy.ac
www.sentry.nu
www.sexaktuellt.com (Folkhälsoinstitutet)
www.komikondom.com (RFSU o RFSL)
www.fhi.se
www.rfsu.se
www.rfsl.se
www.fsum.org (Föreningen Sveriges ungdomsmottagningar)
www.umo.se (ungdomsmottagningen på nätet)
www.Linje59.se
www.klamydiatest.nu (testning av klamydia på webben)
Preventivmedel
www.p-piller.nu
www.kondom.nu
HIV/AIDS
www.unaids.org
www.lafa.nu (Stockholms läns organisation Landstinget förebygger aids )
www.noaksark.redcross.se
Statistik aborter/STI
www.sos.se
www.smittskyddsinstitutet.se
www.skane.se (Smittskydd Region Skåne)
www.skane.se/templates/Page.aspx?id=197122 (Ungdomars frågor om sexualitet. Rapport
om frågelådan på www.komikondom.com)
Övrigt
www.prostitutionsradgivning.com
www.hopp.org (om sexuella övergrepp)
www.bris.se
www.okejsex.nu (om sexuellat våld)
Download