Handikappförbunden, RFSU och RFSL skriver gemensam

advertisement
Handikappförbunden, RFSU och RFSL
skriver gemensam underlagsrapport till FN
Pressmeddelande • 2016-02-18 09:15 CET
Idag förhör FN:s Kvinnokommitté Sverige i Genève. Inför förhöret har
Handikappförbunden, RFSL och RFSU tagit fram en gemensam
underlagsrapport. Här tar vi bland annat upp skillnaden mellan lagarna och hur
de tillämpas i praktiken, och att även om vi lever jämlikt på pappret så är det
inte så i praktiken.
Genom Kvinnokonventionen har vår regering åtagit sig att arbeta för kvinnors
rättigheter inom alla områden. Trots att Kvinnokonventionen trädde i kraft för
mer än 30 år sedan återstår mycket att göra.
Några av våra rekommendationer;





Straffrätten av sexuella övergrepp bör ses över och det bör även utbildning för
rättsliga aktörer, däribland juridikstuderande. Detta för att bekämpa sociala stereotyper
som leder till våld mot kvinnor.
Alla som utsätts för våld i hemmet ska garanteras samma stöd och en konkret
strategi för hur detta ska gå till måste utvecklas.
För att bekämpa våld mot kvinnor, inklusive kvinnor med funktionsnedsättningar,
lesbiska, bisexuella, transsexuella och queera kvinnor måste våld i nära relationer
innefattas. Det ska också handla om samkönade relationer, förhållanden och strukturer
som är kopplade till våld mot kvinnor som har funktionsnedsättningar, eller kvinnor som
bär slöja, eller som blir utsatta för stereotyper kring ras eller etnicitet. Även våld mot
transpersoner ska inkluderas.
När man utreder jämställdheten mellan män och kvinnor från ett intersektionellt
perspektiv behövs inte bara uppgifter om kön utan även om könsidentitet,
funktionshinder, ålder, sexuell läggning, etnicitet och religion.
Data kring jämställdhet bör delas upp, särskilt med funktionsnedsättning som grund.
Analysen bör vara kritisk och ta hänsyn till strukturella hinder som olika kvinnor ställs
inför.
Länk till underlagsrapporten
Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 39 funktionshinderförbund som tillsammans
representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla och vårt intressepolitiska arbete
grundar sig på mänskliga rättigheter.
Download