Syfte med samarbeten

advertisement
Syfte med samarbeten
Färnebo Folkhögskolas filial i Göteborg
I anslutning till kursen ”Klimatstudier” med start augusti 2009 kommer FilmCentrum driva ett
filmprojekt där deltagarna från kursen skall producera reportage och kortdokumentärer med positiva
exempel på miljöarbete i länet.
Digitala Bildverkstan
Vi kommer att tillsammans med Digitala Bildverkstan arrangera seminarier för allmänheten med
inriktning på bild- och filmproduktion.
RFSU Göteborg
Vi kommer att tillsammans med RFSU Göteborg hålla en kurs i tv-produktion för att deras
medlemmar sedan skall kunna producera filmer om sex och samlevnadsfrågor.
Download