Det här är RFSU Katrineholms skolinformatörspass
RFSU Katrineholms kolinformatör kommer gärna till er grundskola, gymnasieskola eller annan verksamhet för
ungdomar och håller i ett 90-minuterspass kring sex- och samlevnad. Vår skolinformation bygger på att genom
faktaförmedling, värderingsövningar och dialog med ungdomarna förmedla kunskap kring just sex- och samlevnad.
Grunden i informatörens arbete vilar på tre punkter:
- Prata om och föra en dialog kring de situationer unga befinner sig i.
- Ge svar på frågor unga har.
- Att ett inkluderande synsätt och språk genomsyrar hela skolpasset.
Tyngdpunkten i de olika områdena varierar beroende på var gruppen vill stanna upp. Följande teman tas dock alltid
upp av RFSU Katrineholms skolinformatör:
Hetero-, homo- och bisexualitet samt trans
Hela skolinformationspasset genomsyras av ett inkluderande språk och ett bekräftande av sexualiteternas lika värde.
Ett vidgande sker av begreppet sexualitet och samtal kring homo- hetero- och bisexualitet samt sam- och olikkönade
sexuella handlingar. Om man väljer att identifiera sig som homo-, bi- eller heterosexuell eller inte känner sig hemma i
samhällets idé om kön, ska man ha rätt att göra det och respekteras för sitt val. För att detta ska vara möjligt är det
viktigt att känslor och tankar kring kön samt homo- hetero- och bisexualitet får komma upp i gruppen och att slå hål
på myter.
Könsroller och sexuella trakasserier
Samtal om rykten, normer och sexuellt handlingsutrymme samt kort information om olika könsidentiteter.
Diskussioner om hur det sexuella handlingsutrymmet beroende av kön begränsar ungdomar. Vi diskuterar varför
tjejer riskerar att få ett så kallat ”horrykte”, medan en kille som tar samma typ av plats eller har haft sex snarare får
högre status och kanske känner press på grund av detta. Fokus ligger på ryktesspridning men även fysiska
trakasserier berörs.
Könssjukdomar och testa sig
Informatören svarar på frågor och ger information rörande STI (sexuellt överförda infektioner). Vi tar även upp hur
de inte kan överföras för att slå hål på de myter och den rädsla som ofta finns kring exempelvis hiv. Även testning
tas upp - hur det går till, när man bör göra det och var man kan vända sig för ett test.
Säkrare och osäkert sex
Information om olika praktiker, preventivmedel, abort och abortlagen samt vart man kan vända sig om man själv
eller en partner blir oönskat gravid. Även information om ”akut-p-piller”. Fokus på användande och attityder kring
kondom och en grundläggande kunskap om hur man använder kondomer på bästa och skönaste sätt. Kondomen
beskrivs som en möjlighet till att kunna ha sex utan att behöva oroa sig efteråt, snarare än något som ”är i vägen”. Vi
belyser även att det finns sexuella praktiker som inte kan överföra könssjukdomar.
Anatomi och fysiologi
Information ges med betoning på det yttre könsorganet och vad som händer vid sexuell upphetsning. Många unga
har funderingar om den egna kroppens utseende, och i frågelådor på nätet ställs många frågor om könets utseende
och hur det ska fungera. Informatören ger svar på de frågor om könet vi vet att många har. Vi pratar även om
1
oskuldsbegreppet och myten om mödomshinnan En positiv utgångspunkt tar fasta på den egna kroppen som
värdefull och värd att ta hand om.
Gränser och respekt
Ömsesidighet och bra-känsla. Hela informationspasset genomsyras av samtal kring rätten att sätta gränser och
ansvaret att se andras uppsatta gränser.
Pornografi och nätet
Samtal om sexualitet och internet, det som gäller i övriga livet gäller också på nätet. Ungdomarna får möjligheten att
själva reflektera över pornografin, vilka de grundläggande dragen är i en porrfilm och vilka värderingar som finns
bakom. Informatören leder också diskussioner kring vilken bild av kroppar, könsroller och sex som pornografin kan
förmedla och hur man kan tänka kring det.
Onani och andra sätt att ha sex på
Ett synliggörande och bekräftande av den egna sexualiteten med fokus på olika sexpraktiker som t.ex. solosex/onani.
Hos vissa unga är onani förknippat med skamkänslor och därför är det viktigt att tala om att det är något de allra
flesta gör då och då, att det är ofarligt och att det inte går att se på kroppen om någon onanerar eller inte.
Informatören klargör även att varje individ har rätt att själv bestämma om den vill onanera eller inte, hur mycket eller
hur lite och att alla sätt som känns skönt för en själv är bra.
Vart man kan vända sig
Information om ungdomsmottagningen samt webbadresser och telefonnummer där eleverna kan få svar på fler
frågor.
2
Bokning av RFSU Katrineholms skolinformatörspass
Här följer information om vad vi på RFSU Katrineholm skolinformatörsverksamhet behöver för att kunna
genomföra våra skolpass. Vi hjälper gärna till med schemaläggning och andra praktiska saker ni kanske funderar
över. Kontakta gärna RFSU Katrineholm på [email protected] om du vill ha ytterligare information eller göra
en bokning.
Vi önskar er bokning minst 7 arbetsdagar innan besöket och ungdomarna ska vara informerade om vårt
besök och att det kommer att handla om sex- och samlevnad.
Antal och gruppindelning
- En fördel är om gruppen vi möter är en ren tjej/killgrupp. Ungdomarna bör känna varandra så bra som möjligt.
En blandad klass fungerar i de fall då man med säkerhet vet att alla kan och vågar uttrycka sig till fullo.
- Gruppen placeras i ett klassrum, gärna med så lite insyn som möjligt från korridorerna och där man inte kan höra
samtal varken in eller ut.
- Antalet personer får inte överstiga 20 stycken per grupp. Våra metoder fungerar bäst när det är ca 10-15 ungdomar.
Är någon grupp färre än fem stycken vill vi veta detta på förhand.
Informationspassen och schema
- Ett skolinformationspass är alltid 90 minuter och det är alltid frivilligt att delta – vi kan inte tvinga någon.
(Erfarenheten är dock att de allra flesta med glädje deltar.)
- Det ska vara minst 20 minuter paus mellan varje pass och därtill gärna en timmes (minst 45 minuters) lunch om fler
pass bokas.
- Passen ska ligga tidsmässigt i anslutning till varandra. Alltför stora tidsluckor mellan passen leder till högre
ersättning för informatören och därmed en högre kostnad för skolan.
- Lärare eller annan skolpersonal medverkar inte under passet men vi avsätter alltid tid till lärarsamtal efter avslutat
pass.
- Efter passet vill informatören träffa ansvarig lärare eller kontaktperson för att prata om passet samt skicka med tips
och idéer på sådant som man behöver samtala mer om.
Klassrum och utrustning
- I klassrummet behövs en tavla, whiteboard eller ett blädderblock.
- Pennor eller kritor.
- Klassrummen ska ha flyttbara stolar och bänkar eftersom vi bedriver vår undervisning sittandes i halvcirkel.
Prisexempel
- Ett skolpass som genomförs av RFSU Katrineholm kostar:
* 90 min – 800 kr
* Halvdag – 1500 kr
* Heldag – 2800 kr
- Beställaren betalar även eventuell reseersättning till informatörerna. Skolor i Katrineholms tätort behöver inte
betala någon reseersättning.
3
Bokning
- Maila oss på [email protected], märk mailet ”Informatörspass” och ange följande:
* skola
* årskurs
* antal personer/klasser
* tjej/killgrupp eller blandad klass
* önskat datum/tid
* ansvarig lärare/kontaktperson samt telefonnummer och mail till denne
Vi önskar även få veta om eventuella fysiska funktionshinder som kan påverka ett skolpass, såsom nedsatt
syn/hörsel, om någon är rullstolsburen o.s.v. Detta för att vi ska kunna anpassa passet så att alla ska kunna delta.
- I kontakten med oss kommer du även få information om hur betalning sker och du kommer få möjlighet att prata
med vår skolinformatör och bestämma saker närmare samt ställa eventuella frågor angående skolpasset.
Hoppas vi ses snart!
Så här kan du nå oss:
Besöksadress
Postadress
Bondegatan 25
c/o Malmström
Katrineholm
Upplandsgatan 10A
Nere i källaren med ingång på utsidan
641 36 Katrineholm
Kontakt
Fakturaadress
[email protected]
c/o Lindqvist
Samordnare/Skolinformatör: 070-210 90 68
Fortunagatan 6
Ordförande: 070-756 55 28
641 33 Katrineholm
4