LE A DE R GR Ä NS L A NDE T
Bievägen 1
641 46 Katrineholm
0150-662550
0708211616
Pressmeddelande
Kontakt: Karina Veinhede
Telefon: 0708211616
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING
Energikonferens i Katrineholm 3–4 juni, dag ett
Seminarium kring småskaliga effektiva energilösningar för småhus, gårdar och
mindre byar.
Göran Persson: "Vi förhåller oss till klimathotet som till en cancer"
Vid energikonferensen i Katrineholm talade Göran Persson under temat "Landsbygd
och energi". Hans slutsats blev att mulen är Sveriges landsbygds framtid. Kossans
mule, och kossans magar.
Men först målade han upp en svart bild av det politiska läget i världen. Hur vi
förhåller oss till klimathotet som till en cancer. Hur vi blir rädda och sedan går in i en
förnekelse. "Det går nog över. Det är nog ingenting. Det känns inte så farligt", tänker
vi enligt Göran Persson och väljer att inte gå till läkaren förrän det är för sent. Förrän
klimatförändringen går oss ur händerna.
Han pekade också på hur desperata vi blivit i jakten på olja. Så desperata att vi är
beredda att ta vilka risker som helst. Att vi – som BP – är beredda att sticka hål på
jordskorpan i den jakten. Persson deklarerade att "Vi måste bli kvitt oljeberoendet,
Sida 2
kolberoendet, gasberoendet".
Göran Persson menade att det inte går att vända utvecklingen utan att samtidigt
bekämpa fattigdomen och fördela de rikedomar oljan inneburit på ett bättre sätt i
världen. Han menade att nya tekniska lösningar kommer att göra detta möjligt.
"Solen skiner som mest där människan är som fattigast", sa Göran Persson och
pekade på att den tekniska utvecklingen för att fånga solens kraft mer effektivt är
nära ett genombrott.
När det gäller den svenska landsbygden talade han om hur skogsbruket blivit en
framgångssaga även när det gäller produktionen av biobränsle, men att jordbruket
måste bli bättre. Där kommer kossorna in, enligt Göran Persson.
"Mulen är förutsättningen", sa han och förklarade att kossans magar är den absolut
bästa producenten av biogas som existerar och att det pågår utveckling av teknik
som producera biogas såväl småskaligt på enskilda gårdar, vid kommuners
reningsverk som i större industriella projekt.
"Landsbygden kan spela en avgörande roll", menade Göran Persson och
uppmanade alla konferensdeltagare: "Det här är en ny chans för landsbygden. Ta
den".
Flera som talade under dagen var Johan Ehrenberg från Egen El, Katrineholms
kommunalråd Göran Dahlström och Göran Winkler, Låttra Gård.
Energikonferensen fortsätter under fredagen med fler föreläsningar – bland annat
om just gårdsbaserad produktion av biogas – och studiebesök vid exempelvis den
~ MORE ~
Sida 3
park med små vindsnurror och solceller som Johan Ehrenberg byggt upp i
samarbete med Katrineholms kommun