Framtidens energi – en av världens största utmaningar

advertisement
11 Energin i framtiden
Framtidens energi – en av
världens största utmaningar
För att kunna förse världens växande befolkning med el och värme även i
framtiden, och samtidigt minska vår miljöpåverkan, måste vi hela tiden förbättra
våra energisystem. Det här är några sätt vi kan göra det på.
1 Använda mer förnybar energi
4 Spara el och värme
För att minska koldioxidutsläppen måste
vi använda mindre fossila bränslen som
kol och olja – och istället utnyttja vind,
vatten och sol mer än idag.
2 Bygga ut näten
Genom att bygga ut fjärrvärmenäten
kan fler människor få tillgång till effektiv
uppvärmning. Med smarta elnät blir
det också enklare för människor att
producera el själva.
Det finns många saker vi kan göra för
att spara energi, som att stänga av
prylar vi inte använder, sänka inomhustemperaturen och ta en kortare dusch
på morgonen.
5 Byta till miljövänligt bränsle
Transporterna står för en stor del av
världens koldioxidutsläpp. Därför måste
vi ersätta bensin och diesel med bättre
alternativ som biogas och el. Vi måste
också bygga fler tank- och laddningsställen.
3 Utnyttja vårt avfall
Att göra fjärrvärme av sopor, biogas av
matrester och elektricitet av skogsavfall
är några sätt vi kan utnyttja sånt som
annars skulle gå till spillo.
Fordonsgas
Elbil
11 Energin i framtiden
Övning
Hur tycker du att vi ska lösa
framtidens energibehov?
Rita eller beskriv din bästa idé för framtidens energisystem. Det kan vara ett nytt
sätt att producera elektricitet, ett klimatsmart sätt att resa eller ditt bästa
energispartips. Eller något helt annat.
Download