Begrepp elektricitet

advertisement
Arbetsblad begrepp ellära samt astronomi
Använd läroboken kapitel 3, 4 samt ev. Internet för att hitta förklaringar till följande begrepp.
Skriv din förklaring efter varje begrepp. Spara i din Dropbox.
Begrepp elektricitet
Atom
Atomkärna
Elektroner
Spänning
Ström
Resistans
Statisk elektricitet
Åskledare
Ledare
Isolator
Sluten krets
Batteri
Seriekoppling
Parallellkoppling
Strömbrytare
Kopplingsschema
Voltmeter
Glödlampa
Elektrisk energi
Energikälla
Begrepp astronomi
Dygn (dag o natt)
Årstider
Tidszon
Midnattssol
Månader
Månens faser
Månförmörkelse
Solförmörkelse
Planeter
Stjärnor
Solen
Asteroid
Komet
Meteror
Meteorit
Solsystem
Galax
Supernova
Svart hål
Download