Förklara hur atomer är uppbuggda och bilka de tre

advertisement
1.) Förklara hur atomer är uppbuggda och bilka de tre partiklarna är .
Atomen består av en atomkärna och runt den så är det elektroner
Elektroner är en negativ laddning ,
proton är en partikel utan elektrisk laddning,
Neutron är detektor är ett specialiserat vetenskapligt instrument som är utformat,
2.) Förklara vad som skiljer exempelvis en väteatom från en kolatom.
3.) Förklara följande begrepp:
a)
statisk elektricitet
Statisk elektricitet uppkommer genom att 2 material vid gnidning mot varandra överför eller
tar upp
elektroner från den andra parten
b) elektricitet
elektricitet är ström
c)
spänning
spänning är en speciell elektricitet
d) ström
det är också elektricitet
a)
Varifrån kommer all den elektricitet som används i Sverige och hur har den producerats?
Det flesta elektricitet kommer ifrån kärnkraftverk.
b)
Till vilka alla ändamål behövs elektricitet i hemmen idag och vad kan man göra för att spara på
elanvändningen?
Mat lagning , diskning , kyl & frys
Download