Att kunna till provet: Block elektricitet och magnetism Elektrokemi

advertisement
Att kunna till provet: Block elektricitet och magnetism
Elektrokemi
Veta vad en oxidation och en reduktion är, kunna skriva exempel på en redoxreaktion
Veta vad det innebär kemiskt att en metall är ädel eller oädel.
Veta hur ett batteri är uppbyggt
Kunna skillnaden mellan brunsten och alkaliskt batteri
Veta varför ett batteri tar slut.
Kunna beskriva en elektrolys
Ha kunskap om hur man tillverkar aluminium
Elektronik
Veta skillnaden mellan elektricitet och elektronik
Veta vad ett elektronrör är och var det används
Känna till skillnaden mellan analog och digital teknik
Ha kunskap om några vanliga elektroniska komponenter
Magnetism
Kunna beskriva hur två magneter påverkar varandra
Veta skillnaden mellan en permanentmagnet och en elektromagnet
Veta hur en kompass fungerar
Veta vad en spole är
Kunna beskriva hur en elmotor fungerar
Kunna bygga en elektromagnet
Elektrisk energi
Vilka enheter elektrisk effekt och energi mäts i
Kunna beskriva vad induktion är
Kunna beskriva en generator
Kunna skillnaden mellan likström och växelström
Kunna beskriva en transformator och en säkring
Känna till farorna med elektricitet
Ord
Fy
analog
arbete
digital
diod
effekt
elektricitet
elektrisk laddad
elektrisk spänning
elektrisk ström
elektronik
energikval
energiprincipen
halvledare
induktion
kondensator
magnetfält
magnetism
Ohms lag
resistans
statisk elektricitet
transistor
KE
ackumulator
anod
batteri
elektrod
elektrolys
förkromning
förtenning
förzinkning
galvanism
katalysator
katod
laddningsbart batteri
minuspol
offeranod
oxidation
pluspol
redoxreaktion
reduktion
ädla metaller
oädla metaller
ärg
Download