Kretsar kring el Öva på att

advertisement
Kretsar kring el
Öva på att:
-
förklara vad statisk elektricitet är.
-
förklara hur en glödlampa ser ut inuti.
-
förklara vad elektrisk ström är.
-
rita en sluten krets med en glödlampa, ett batteri och
ledningstrådar.
-
förklara vad som händer när kretsen sluts och glödlampan börjar
lysa.
-
förklara vad kortslutning är.
-
ge exempel på möjliga orsaker till att en glödlampa som är kopplad
till ett batteri inte lyser.
-
förklara varför en sladd har en metalltråd inuti och en plast runt om.
Ta hjälp av orden och begreppen nedan när du förklarar:
-
statisk elektricitet
-
sluten krets
-
elektrisk ström
-
öppen krets
-
elektroner
-
kortslutning
-
batteri
-
resistans (motstånd)
-
pluspol (+pol)
-
ledningstråd
-
minuspol (-pol)
-
ledare
-
glödlampa
-
isolator
-
glödtråd
-
pol
Download