Experiment Fysikens dag 2009, preliminärt

advertisement
Experiment Fysikens dag 2009, preliminärt
Mekanik och ljud
M1. Isprinsessan: Hur fixar man snurren. Roterande platta
M2: Snurrandet håller balansen: Rörelsemängdsmomentets bevarande
A1. Varför hoppar pingisboll? Pingisboll och stämgaffel.
A3. Kan du ta en ren ton: Frekvensanalys av ljud.
A4. Hur ser det ut när en gitarrsträng svänger? Svängande elastiskt snöre.
Sol och energi
E1. Solceller driver fontän och glödlampa
E2. Solfångare: Att göra varmvatten.
E3. Hur fångar man solen bäst? Solfångarplattor att känna på.
E4. Kyla och värme: Värmepump i drift.
E5. Att dunsta kostar: Tre termometrar i blåst, vilken är kallast?
E5. Hushålla med energin: Glödlampa och lysrörslampa lyser lika men kräver olika.
E7. Vindkraftverk: Hur fångar man vinden bäst?
Ljus, strålning och fält
O1. Instängt ljus: Grunden för optisk fiber, totalreflektion
O2. Skuggor med färg. Tre olikfärgade lampor.
O3. Två sorters ljus. Ljus som reflekteras är ibland annorlunda.
O4. Reell spegelbild – liten kula i konkav spegel
O5. Reell spegelbild: Mirage-spegeln
O6. Inte som en glödlampa. Vad är det för ljus från datorskärmen?
O7. Vart tar ljuset vägen – och var kommer det ifrån? Tre polarisatorer.
O8. Glödlampor, lysrörslampor och lysdioder: hur ser ljuset ut? Färg och våglängd.
S1. Osynlig strålning blir synligt ljus.
S2. UV-strålning – hur kan man stoppa den?
S3. Vem kan se strålen från fjärrkontrollen?
F2. Radio i bur – hur kan man stänga ute signalerna?
F3. Mikrovågor bakom galler.
F4. Vilken svänger mest? Stavar i resonans.
F5. Hörselslinga – att distribuera ljud till den som vill lyssna.
Vardagsexperiment
V1 – V8
Ett antal småexperiment i korridoren.
Experimenten är mycket enkla att utföra, men de skapar ibland förvåning och förvirring och
förklaringen kräver en viss tankemöda.
I stora drag handlar experimenten om luft i rörelse - tryck, densitet och Arkimedes princip, samt
om ljus och färger.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards