Betygskriterier Fysik Ellära

advertisement
ELLÄRA OCH ELEKTRONIK
El är något som man har svårt att tänka sig att vara utan. I mp3-spelare, mobiltelefoner,
datorer behövs elektrisk ström för att de ska fungera, och även i lampor, spisar, kyl och frys är vi
beroende av ström. Säg något som du gör utan att använda elektricitet. Men var kommer denna
elektricitet ifrån och hur fungerar olika elektriska komponenter och apparater? Det är det vi ska gå
igenom de närmaste veckorna.
Vi arbetar med kapitel 3, första halvan av kapitel 10 och kapitel 16. Här är det ännu mer laborerande än
på magnetismen. Vi kopplar batterier och lampor i serie och parallellt. I detta avsnitt kommer vi även att
räkna en del, åtminstone om man satsar på högre betyg än G.
Vi arbetar med avsnittet till och med vecka 45.
Betygskriterier Fysik Ellära
Godkänd
Du ska känna till:

att laddningar kan vara positiva och negativa och hur de påverkar varandra. (sid 24 - 25)

fenomenet åska och hur det uppkommer (sid 26)

hur kan skydda oss mot åska (sid 27)

vad som menas med elektrisk ström och spänning (sid 28 - 31)

vad som menas med en elektrisk krets (sid 34 - 35)
 några elektriska komponenters symboler som t ex glödlampa,strömkälla (batteri) och resistor
(sid 34)

vanliga termer (storheter) inom elläran som ström, spänning, resistans, elektrisk energi och effekt
och vilka enheter dessa storheter mäts i.(anteckningar)
 hur man kan koppla upp en sluten krets utifrån ett enkelt kopplingsschema
Väl Godkänd
Du ska känna till:
 hur ett elektriskt kopplingsschema fungerar och kan rita ett schema som innehåller elektriska
komponenter som är både serie och parallellkopplade.

skillnaden mellan ström, spänning och resistans (sid 29, 31, 39)

sambandet som formar Ohms lag (sid 177)
 vad som påverkar resistansen(motståndet) hos olika material och termerna ledare och isolator
(sid 32 - 33)

hur en glödlampa fungerar (sid 38)
 hur mätningar utförs med ampere och voltmätare

läsa av märkningen av en resistor med hjälp av färgen på dess ringar (anteckningar)
 hur man ritar ett kopplingsschema utifrån en given koppling som kan innehålla såväl
parallellkoppling som seriekoppling

hur man utför enklare beräkningar när det gäller Ohms lag (sid 177 - 178)

beskriva några olika typer av resistorer (sid 282)
 några elektronikkomponenter med symbol och funktion t ex kondensator, diod och transistor
(sid 282, 287 - 288)
Mycket väl godkänd
Du ska kunna:
 på ett fördjupande sätt redogöra för Ohms lag och effektlagen och kunna utföra svårare
beräkningar med hjälp av dessa två lagar utifrån givna förutsättningar
 placera ut volt och amperemätare i en elektrisk krets så att de kan mäta rätta värden utifrån givna
förutsättningar

redogöra för hur serie och parallellkopplade komponenter i en elektrisk krets påverkar dess
funktion genom att t.ex. beräkna ersättningsresistenser (resultanter) till flera resistorer
 beskriva halvledare och hur dopning av halvledare fungerar
Lycka till
Håkan
Download