Fysik Ellära - Matteusskolan – Veckobrev/blogg

Fysik ­ Ellära Kapitel 9 Fysik Direkt, sid. 164­174 Mål: Inom det här avsnittet så kommer du lära dig följande begreppen: ●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
elektrisk laddning statisk elektricitet ström spänning åska ­ uppstår sluten krets resistans rita kopplingsschema serie­ och parallellkoppling kortslutning magnetism tillfälliga och permanenta magneter elektromagnetism elsäkerhet Vi kommer att laborera på halvklass lektionerna och gå igenom, träna begrepp både individuellt och i grupp på helklass ­ lektionerna. Vi kommer även att se några filmklipp om både elsäkerhet och ellära. Bedömning Bedömning kommer att ske kontinuerligt på lektionerna samt laborationerna Vi kommer även avsluta med ett prov tisdag vecka 47 och skriva laborationsrapport. Vecka Genomgång Arbetsuppgifter 42 Elektrisk ström och spänning Statisk elektricitet Åska Sluten krets ❏ läsa sidorna 166­168 ❏ Laboration 43 Resistans Elektriska ledare kopplingsschema ❏ läsa sidorna 169­170 45 Serie­ och parallellkoppling kortslutning magneters egenskaper tillfälliga och permanenta magneter ❏ läsa sidorna 171­173 ❏ Laboration 46 Elektromagneter ❏ Läs sidorna 174 47 PROV Tisdag 17/11