Elektriska kretsar

advertisement
Elektriska kretsar
s.56-60 i boken
Motstånd-resistans
Elsäkerhet
s.64-68 i boken
s.61-63 i boken
ELEKTRISKA KRETSAR
Kopplingsschema
Symboler
Kopplingar
Seriekoppling och parallellkoppling
SERIEKOPPLADE LAMPOR
Kopplingar
Seriekoppling och parallellkoppling
PARALLELLKOPPLADE LAMPOR
Jämför
Kopplingar
Seriekoppling och parallellkoppling
Parallellkopplade
BATTERIER
Motstånd - resistans
Resistans – ett ämnes förmåga att leda
ström.
Ju större resistens desto sämre leder ström.
RESISTANS minskar alltså STRÖMMEN
Volfram leder ström sämre än koppar –
volfram har STÖRRE RESISTANS än koppar.
Resistans mäts i ohm
Volfram – ett metalliskt grundämne
Motstånd - resistans
RESISTANS minskar STRÖMMEN
Kom ihåg!
Spänning – Volt – V
Ström – Ampere - A
Resistans – Ohm - Ω
Motstånd - resistans
Resistansen kan bero på trådens:
• Material
• Tjocklek
• Längd
Elsäkerhet
Kortslutning – strömmen
väljer den enklaste vägen.
Kortslutning kan göras
avsiktligt, med flit, eller
oavsiktligt, inte med flit.
Oavsiktlig kortslutning –
farligt!
SÄKRINGAR (proppar)
Elsäkerhet
Ström kan vara livsfarlig!
230 V i vägguttag
Elsäkerhet
Jordning – skydd mot
olyckor
Sladdar till skyddsjordade
apparater innehåller TRE LEDARE
jämför ojordad kontakt, se bilden.
Gulgrönrandig skyddsjordsledare
Ojordad
kontakt
Jordad
kontakt
Elsäkerhet
Jordfelsbrytare
Känner av om strömmen går någon annanstans än i
ledningarna!
Bryter strömmen blixtsnabbt!
Detta ska du kunna
s. 56-68 i boken
1) Läsa ett enkelt kopplingsschema
2) Rita ett enkelt kopplingsschema
3) Symboler i kopplingsschema
4) Seriekoppling av lampor
5) Seriekoppling av batteri
6) Parallellkoppling av lampor
7) Parallellkoppling av batterier
8) Vad menas med motstånd/resistans?
9) Vilka olika saker beror resistans på?
10) Vad menas med kortslutning?
11) Varför blir strömmen genom kroppen starkare om
du har fuktig hud?
12) Vad menas med att stickkontakten på apparater är
skyddsjordade?
13) Varför ger en jordfelsbrytare bättre skydd än en
säkring?
14) xxx
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards