infor-NO-provet - Gertruds stjärnor

Inför No-provet – Kretsar kring el
1. Använd dig av ditt anteckningshäfte i No
2. Titta på filmklippen som finns på bloggen Gertruds stjärnor
3. Gör övningar på elevspel
Det här behöver du förstå och kunna förklara
 Ge exempel på olika saker/material som isolerar eller
leder ström (de sakerna vi har experimenterat med).
 Förklara hur ett batteri fungerar.
 Förklara statisk elektricitet, ge exempel.
 Rita ett kopplingsschema. Känna till symbolerna för ett
batteri, en lampa, en strömbrytare och ledningstrådar.
 Känna till skillnaden på parallellkoppling och
seriekoppling.
 Ge exempel på elsäkerhet.
 Känna till de tre forskare/vetenskapsmän vi har pratat
om; Gallvani, Volta och Edison.
Du behöver också känna till och kunna använda dessa
begrepp (se här nedan) inom ellära, när du svarar på
frågorna.
Begrepp:
elektricitet
elektron
experiment
ledningstråd
urladdning
voltas stapel
sluten krets
strömbrytare
sparkande grodan
ledare
statisk elektricitet
isolator
plus- och minuspoler kopplingsschema
parallellkoppling seriekoppling
glödlampa