El i samhället

advertisement
El i samhället
(Till det här avsnittet bygger vi elbilar)
 Elektriska laddningar
 Åska är ett elektriskt fenomen




Hur vi skyddar oss mot åska
Elektrisk spänning
Elektrisk ström
Elektrisk krets






Spänning mäts i volt
Ström mäts i ampere
Hur batterier fungerar
Ledare och isolatorer
Kopplingsschema
Seriekoppling
 Parallellkoppling
 Resistans minskar strömmen
 Resistor
 Kortslutning
 Säkringar/proppar bryter strömmen
 Ström kan vara livsfarligt
 Jordfelsbrytare
 El är svår att lagra
Du ska kunna använda ord som:
Elektrisk laddning, repellera, attrahera, blixt, åskledare, spänning,
ström, elektrisk krets, ledare, isolator, kopplingsschema,
seriekoppling, parallellkoppling, resistans, resistor, kortslutning,
säkring, propp, överbelastning, skyddsjordning, jordfelsbrytare,
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards