El i samhället

advertisement
El i samhället
(Till det här avsnittet bygger vi elbilar)
 Elektriska laddningar
 Åska är ett elektriskt fenomen




Hur vi skyddar oss mot åska
Elektrisk spänning
Elektrisk ström
Elektrisk krets






Spänning mäts i volt
Ström mäts i ampere
Hur batterier fungerar
Ledare och isolatorer
Kopplingsschema
Seriekoppling
 Parallellkoppling
 Resistans minskar strömmen
 Resistor
 Kortslutning
 Säkringar/proppar bryter strömmen
 Ström kan vara livsfarligt
 Jordfelsbrytare
 El är svår att lagra
Du ska kunna använda ord som:
Elektrisk laddning, repellera, attrahera, blixt, åskledare, spänning,
ström, elektrisk krets, ledare, isolator, kopplingsschema,
seriekoppling, parallellkoppling, resistans, resistor, kortslutning,
säkring, propp, överbelastning, skyddsjordning, jordfelsbrytare,
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards