Kapitel 9

advertisement
Kapitel 9
Arbete
Veta vad som menas med en kraft
llnaden mellan massa och tyngd
rbete i fysikalisk mening
a beräkningar av arbete enligt formeln: Arbete=kraft*sträcka
e plan samt kunna utföra beräkningar med lutande plan
känna till enheten för arbete
Hävstänger
känna till hur vi kan spara kraft med hjälp av en hävstång
Kunna hävstångsprincipen:
kunna utföra beräkningar med hjälp av hävstångsprincipen
Energi
kort kunna förklara vad energi är
veta vad som menas med mekanisk energi
Effekt
veta vad som menas med effekt
kunna förklara hur arbete och energi hänger ihop
kunna utföra beräkningar med hjälp av formeln: Effekt=arbete/tid
Elektrisk energi och effekt
Du ska lära dig begreppen ström, spänning, resistans, seriekoppling och parallellkoppling.
Du ska lära dig känna igen några elektriska symboler och lära dig använda enkla
kopplingsscheman.
Du ska lära dig utföra enkla beräkningar med Ohms lag och Effektlagen
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards